Leiding ontvangen vanuit je intuïtie

16.07.2021

Emoties moet je zien helder te houden, het geeft meteen een lichter gevoel en maakt de weg naar intuïtie vrij.

We zijn lichtwezens

Je eigen intuïtie is iets dat enkel voor jezelf werkt, leiding ontvangen is voor het geheel.

We zijn lichtwezens en ieder moment worden we aangemoedigd om ons naar het Licht te wenden.
Kies je de weg van angst en twijfel of kies je de weg van kennis, van waarheid en wijsheid?

 • Een gedachte is energie
 • Energie krijgt vorm door bewustzijn, dit wil zeggen schepping, gedachtevormen, gevoelsvormen, vorm van handelen die jij aan Licht geeft.
 • Je ontvangt Licht vanuit het universum, laat het door je heen stromen en weer de aarde ingaan.


Je schept ieder moment.

Elk woord dat je spreekt draagt bewustzijn en is dus een intentie die gestalte geeft aan Licht.

Innerlijk licht

Intentie I

 • Je creëert je werkelijkheid met je intenties, intenties geven vorm aan Licht en zet Licht in beweging.
 • Je draagt bij aan de schepping en de evolutie van elk van de collectieve bewustzijnsinhouden waar je deel aan hebt.
 • Je hebt deel aan het creëren van zowel de persoonlijke als onpersoonlijke werkelijkheid.
  Deel aan België, deel aan de katholieken, deel aan een gebouw dat je hebt helpen bouwen, verbonden met de ervaring in alle lagen van je werkelijkheid.
 1. Individuele ervaringen
 2. Familie-ervaringen
 3. Groepsenergie
 4. De gemeenschap
 5. Het volk

Dit zijn allemaal lagen van elk individu.

Intentie II

Je bent het product van het karma van je ziel.

Wat in een leven niet geleerd is, wordt meegenomen naar andere levens.

Woede, wrok, pijn en wraak zijn uitdrukkingen van angst, evenals schuldgevoel, spijt, schaamte, smart… , ze behoren tot de lage frequentie en geven een gevoel van leegte, zwakheid, het leven niet aankunnen, uitputting.

De hoogste frequentie is LIEFDE en geeft levendigheid, stralend humeur, lichtvoetigheid en blijheid!

Besluit:
Ga in harmonie en liefde leven, liefde heelt alles

Deze reis kan vele levens duren, het is een helende reis van de menselijke ziel door zijn incarnaties en is een cyclisch proces van schepping.

Het huwelijk

Trouwen is een deelname aan een energetische dynamiek, waarbij 2 mensen hun leven laten samengaan om elkaar te helpen fysiek te overleven; nu maken we een verschuiving naar spiritueel of gewijd partnerschap:

 • men erkent elkaars gelijkheid,
 • men erkent de diepgaande reden van het samenzijn,
 • wat te maken heeft met de evolutie van de ziel, het is een samenzijn in een toegewijde relatie, spirituele partners zijn bij elkaars spirituele groei betrokken, ze beseffen dat ze beiden hiervoor op Aarde zijn en alles daaraan ten dienste staat,
 • spirituele partners zullen maar samen zijn zo lang ze samen groeien.

Kiezen

Je ziel tot ontwikkeling laten komen en voeden, betekent kiezen voor:

 • helderheid
 • wijsheid
 • bewuste transformatie
 • liefde
 • vergeving
 • mededogen
 • bescheidenheid

Dit alles is in overeenstemming met je ziel en dan win je hier aan authentieke macht.

Schep je met behulp van je persoonlijkheid, dan krijg je eerder:

 • woede
 • jaloezie
 • angst
 • twijfel

Zo boet je aan macht in.

Bewuster leven in wijsheid betekent groei en evolutie!
Kies dus steeds vanuit een zuivere en bewuste intentie.

De moeite die je neemt om iedere beslissing te laten overeenkomen met je ziel, wordt vele malen beloond en ondersteund door het Universum.

Als je bewust contact wil krijgen met de energie van je ziel, roep je die leiding op.

Vraag de zegen bij je poging in overeenstemming met je ziel te komen, zo open je een doorgang tussen jou en je gidsen en Leraren.

Vuurtoren gidsen

Reis naar heelheid

Elke ziel wordt de gelegenheid geboden zich teweer te stellen tegen die delen die zich verzetten tegen het Licht. Iedere keer dat je besluit op één lijn met de energie van je ziel te komen, bekrachtig je jezelf.

Bijvoorbeeld het bestrijden van het gevoel van woede, of eraan toegeven maakt hier het verschil. Telkens je het bestrijdt geef je jezelf meer kracht.

De reis naar heelheid vereist dat je eerlijk, open en moedig in jezelf kijkt, wat je waarneemt, waar je waarde aan hecht en hoe je handelt.

Het is een reis door je verdedigingsmechanismen en daarboven uit, zodat je bewust de aard van je persoonlijkheid kunt ervaren, erkennen wat die in je leven heeft opgeleverd en besluiten daar verandering in te brengen.

Nieuwe kans

Wanneer de persoonlijkheid geen verbinding heeft met zuivere zielsenergie ontstaat er een persoonlijk-heidscrisis, omdat de stroom van noodzakelijke kracht en leiding, die eigenlijk in de persoonlijkheid aanwezig zou moeten zijn, afgesneden is.
Als de persoonlijkheid zich niet van haar hogere bronnen van wijsheid gewaar is, of het bestaan ervan ontkent, kan er geen leiding, intuïtie of enig ander leidinggevend mechanisme dat ons ten dienste staat ontvangen worden.
Het resultaat is dan vaak een crisis.

We krijgen hier opnieuw de kans te kiezen hoe je wil leren, hoe je wil evolueren, en te kiezen voor helderheid, bewuste groei en bewust leven.
Het is een nieuwe tijd, met nieuwe kansen om patronen los te laten die niet meer nodig zijn.

Hoe meer Licht -letterlijk hoe verlichter je bent- hoe meer je andere wegen zult kiezen.


Gary Zukav

Twijfel?

Vraag jezelf bij twijfel ook steeds af wat het verschil is tussen je essentiële en je aangeleerde behoeften.
Wat zijn je oprechte behoeften en wat zijn de behoeften die je om anderen redenen gecreëerd hebt, om anderen te beheersen of te manipuleren of om meer aandacht te krijgen?

Kies waarmee je wilt leven.

Authentieke behoeften horen bij de ziel, je hebt bvb de behoefte om lief te hebben en om bemind te worden. Je creativiteit uiten, je geest ontwikkelen…

Iedere ziel komt op Aarde met gaven.

Alvorens te incarneren stemt iedere ziel ermee in bepaalde taken op Aarde te volbrengen. Zij sluit een geheim pact met het Universum om speciale doeleinden te bereiken.

Een persoonlijkheid zonder authentieke macht kan de taak van haar ziel niet volbrengen, zij bevindt zich in een staat van lusteloosheid en innerlijke leegte.
Zij tracht die op te vullen met uiterlijke macht, maar die zal haar niet bevredigen. Dit gevoel van gemis, leegte, een gevoel dat er iets niet goed gaat, kan niet bevredigd worden door op de behoeften van de persoonlijkheid in te gaan. Ook al heeft de persoon nog zo veel succes, het blijft knagen.

Pas als de persoonlijkheid zich richt naar de energie van de ziel, zal de honger stillen.

Dien je hart

De laatste stap op weg naar authentieke macht is je eigen macht over te geven aan een hogere vorm van wijsheid. Wanneer je leiding en bijstand vraagt, neem dan zonder meer aan dat die onmiddellijk naar je toestroomt.

Wees ontvankelijk en vraag om leiding en hulp en reken erop dat je die krijgt.

Ga in motivatie en vertrouwen handelen en zet dan een stap en ervaar wat het is om stap voor stap de vrijheid te leren kennen, die je krijgt door niet gehecht aan de uitkomst te handelen vanuit het hart dat zijn kracht kent.

Voel je intenties in je hart. Let niet op wat je ver-
stand je zegt, maar op wat je hart je zegt. Dien je hart, de echte God, liever dan de valse goden van je brein.

Word in plaats van een ziel in een lichaam een lichaam in een ziel.

Reik uit naar je ziel. Reik nog verder. Waar schepping en authentieke macht ontstaan – het middelpunt tussen energie en materie: dat is de zetel van de ziel. En kijk wat het betekent om dat punt te bereiken.

Het is opwindend om spiritueel volwassen te worden.

Dit is een samenvatting van een samenvatting uit het boek -De zetel van de ziel- van Gary Zukav
en is dus absoluut niet volledig.

Ik raad je echt aan het boek zelf te lezen als je voelt dat dit resoneert!

Kristine

Zoekende ziel