Als je er klaar voor bent

30.12.2021

De bron van wijsheid en kracht zit in je en spreekt tot je
van zodra je daar klaar voor bent.

Ik las ooit een tekst en gaandeweg verschoof er iets in mij en ging geloven dat het goddelijke in ons huist, we zijn een goddelijk deel. ‘Oh my God’, dacht ik toen, ik die heel erg tegen de gedachte aan een God gekant was, ik noemde me zelfs fier een atheïst.

En toch, ik voelde wel altijd een aanwezigheid van iets groots, ik voelde me een klein deel uit een groter geheel en ik dacht ook altijd dat we hier zijn om lessen te leren en dat we na die lessen goed te hebben opgenomen en iets te hebben volbracht, we niet meer moeten terugkomen… maar waar we dan naartoe zouden gaan, daar had ik nog niet over nagedacht.
Want één ding was me ook al duidelijk, we zijn energie en energie gaat nooit verloren.

Durven en creëren

En vandaag zie ik de tekst weer en de tekst begint met

IK
Wie ben ik?


IK, je goddelijke Zelf.
Mijn boodschap, van binnenuit gesproken.


Uiterlijkheden waren slechts de weg of de middelen die IK koos,
om daarmee je menselijke of zelfbewustzijn te bereiken en te beïnvloeden…

De hele tekst ga ik niet citeren, maar ik weet dat toen mijn denken is veranderd.
Nu ik deze tekst opnieuw herlees, begrijp ik het ook anders.

Zo je sterk genoeg bent,

mijn woord opneemt in je hart en toestaat daar te verblijven.
IK ben altijd bij je geweest, maar je wist het niet.

Nu is de tijd voor je gekomen om MIJ bewust te kennen.

Ben je gereed?

Door poorten of open deuren ga je, als je ontwaakt uit het slapend bestaan.
Dit zijn de woorden die ik in andere boeken tegenkwam en die me hebben geleid tot waar ik nu sta.
En nu lees ik:

‘Wees stil en weet -IK BEN GOD-’

Niets is van onszelf

Dit kan je in meditatieve staat helemaal tot jezelf laten doordringen! Het is dus de bedoeling dat er geen twijfels en bezorgdheden meer door je heen gaan en dat lukt ons pas als we deze niet langer aandacht, dus ruimte geven

Licht, warmte en energie komt voort uit het grote geheel, het bezielt alles en het moeilijkste onderwerp dat ik in deze hele tekst tegenkom gaat over een onpersoonlijk bewustzijn, niets is van onszelf.

Hoezo niets is van onszelf?
En dan zijn we net zo intens bezig met te onderzoeken wie we zijn, wat we willen en wat onze grootste verlangens zijn en die zouden dan niet eens de onze zijn?

Verwarrend, niet?

En toch gaat de tekst verder ook over het denken waarmee je kan scheppen.

Bewustzijn

Het gaat over BEWUSTZIJN en leren ‘hoe te denken’, zodat we kunnen scheppen.
Het scheppend denken vanuit de goddelijke kracht die in ons huist.

Je kan alleen maar bewust denken als je je bewust bent van die goddelijke inspiratie die in je huist.

We scheppen alles zelf, maar door te mis-denken scheppen we ook vaak wat we niet willen.
Dit is zo bedoeld, zodat je je zou wenden tot de innerlijke wijsheid, de enige vertolker en gids van het scheppingsproces. Als je onbehagen ervaart, dan krijg je net de kans om te tonen dat jij de meester bent door de werkelijkheid te denken die jij wenst. Zo kan je stoppen de macht toe te denken aan het onaangename. Onbewust denken omzetten in bewust denken, wil zeggen…
je scheppingskracht gebruiken, je denken inzetten om het gewenste te bereiken.

Poepsimpel, maar toch verval ik zelf nog gemakkelijk in het onbewust denken.

Bewust denken, is door overgave en vertrouwen laten ontstaan. De innerlijke wijsheid die het denken stuurt, de weg toont, zodat jij tot geïnspireerde actie zou overgaan.
Mogelijkheden zien door je steeds bewust te blijven van je zuiver verlangen, zodat bewuste gedachten het gewenste kan laten ontstaan.

Volg je nog?

Simpeler gezegd

Het enige dat we eigenlijk moeten doen is ons openstellen voor ideeën, die in onszelf ontstaan vanuit onze innerlijke BRON en dan je focus houden op dat idee, en dan het plan ten uitvoer brengen en gaan manifesteren door bewust gekozen gedachten.
Van verlangen, naar denken, naar uitspreken en laten ontstaan.

Door de macht van het denken, kunnen we alles scheppen waar ons zuiver verlangen naar uitgaat.

Alles wat we daarvoor dienen te doen, is ons inwaarts keren.

Als je hier klaar voor bent.
Wordt vervolgd in 2022.Ik wens je
een jaar
vol
liefde,
licht en
zuivere energie!

Kristine

Prettige feestdagen 1