Creativiteit zet een veranderingsproces in gang.

17.11.2022

Creativiteit kunnen we gebruiken om tot nieuwe ideeën te komen, om blokkades op te sporen en naar een bepaald doel toe te werken.

Door je creatieve geest aan te spreken, kunnen onbewuste ideeën en gevoelens of een onderliggend probleem, duidelijk worden. Het geeft inzicht en een kans op nieuwe mogelijkheden.

Gedachten en gevoelens omzetten in een creatief proces kan helpen om je eigen leven vanuit een andere invalshoek te bekijken, het is een zachte manier om naar jezelf te kijken.

Het is bedoeld om te kunnen uiten, tot rust te komen, inzicht te verkrijgen en nieuwe mogelijkheden te zien. Dit hele proces kan ook prachtig worden samengevat in één beeld. Daarvoor is ook het hartkompas bedoeld.

Nieuwe ideeën laten ontstaan

Visualiseren

Elk succes in ons leven, begint met een positief filmpje in het hoofd.
Het is een oefening in visualiseren en zo tegemoet te komen aan je passie(s).

Om je te helpen visualiseren, heb ik een gratis bundel -een hartkompas maken- voor je klaarstaan.

We zijn van nature scheppende wezens en hebben allemaal een talent meegekregen,
ergens onderweg zijn sommigen dit vergeten, of we zijn er nooit aan toegekomen.
Met je eigen hartkompas, krijg je weer een klein zetje in de juiste richting.

Klanken

En we zijn altijd op zoek naar een goede balans in ons leven en ook dat blijft wat vaag. Hoe voel je dat je uit balans bent? Waar voel je dat? Kan je dat verwoor-den, of uitbeelden of tekenen of in een klei-creatie weergeven?

Of wat denk je van klanken? Kan je neuriën, zomaar nergens op gebaseerd, geen bekende melodie, maar wat spontaan bij je opkomt?

Heb je wel eens staan dansen? Zomaar zonder reden in je woonkamer, met of zonder muziek, gedreven door een innerlijk (oer)ritme? Of misschien komt er plots een leuke melodie in je op en begin je daar ook spontaan op te bewegen?

Muziek, ritme en helende klanken geven ook gevoelens weer. Het kan bepaalde gevoelens versterken of veranderen.
Het kan je emotioneler of rustiger maken.

Onderzoek heeft uitgewezen dat geluidstrillingen op levend celmateriaal inwerken. Als de frequentie van een bepaalde toon voldoende dicht bij de na-tuurlijke frequentie van de cellen liggen, kunnen er sympathiserende vibraties ontstaan. Zo kan men gezonde cellen versterken en ongezonde afremmen.

Ken je al de zingende oosterse kommen? Die uit Tibet zijn vervaardigd uit zeven ‘heilige’ metalen (goud, zilver, kwikzilver, koper, tin, nikkel en ijzer), je krijgt hierdoor een hele reeks harmonische klanken tegelijk te horen.

Dat maakt deze klankschalen zo bijzonder en zeer toepasbaar voor therapeutische sessies, waarbij meditatieve en diepe ontspanning mogelijk is. Bij het aanslaan van deze schalen dringen de trillingen diep door in ons binnenste. Ons hele lichaam ervaart de sensatie omdat de zeven metalen zich ook in ons eigen bloed bevinden.

Fluiten zijn vergelijkbaar met de menselijke ruggengraat, waarvan de gaten staan voor de chakra’s. Een didgeridoe uit Australië is een blaasinstrument dat staat voor de ademkringloop, het vereist een specifieke techniek, diepe concentratie en inzicht in het ademproces.

Metalen instrumenten staan dan weer voor een verbinding met de aarde. En harpen zijn heilige instrumenten die verband houden met vroomheid en meditatieve zang.

Ook zingen neemt in dit alles een belangrijke plaats in. Denk maar aan de vele gewijde gezangen zoals o.a. psalmen, mantra's en hymnen. In een volgende blog ga ik hier ook dieper op in.

Klankschaal

Het bestaan is één en al beweging. Ook dans kan leiden naar een harmonieus bestaan.
We worden uitgenodigd daaraan deel te nemen. Elke dans is daarom heilig en helend.
Bewegingsoefeningen
helpen ons om steeds bewust te zijn van de ruimte als levende werkelijkheid.

Via het dansen op eigen gekozen muziek, kan je mediteren over verwachtingen, vreugdes, zorgen en dromen. De aandacht die je schenkt aan je innerlijk welzijn, geeft ook aan hoe je in deze wereld wenst te staan. Kan jij ook welbewust kiezen voor die volle vitaliteit?

De Tao

De Tao is de oerkracht die alles in het heelal schept, van het oneindig grote tot het oneindig kleine.
De Tao is de universele en blijvende gang der natuur. De Tao is meer dan een levensbeschouwing.
Het is een levenswijze.

Door de grondbeginselen van de Tao te begrijpen, kan men gebruik maken van deze kracht en zo een waardevoller leven leiden.

De term ‘tao’ verwijst naar een weg: de weg van je ware natuur.
Rust, harmonie, evenwicht, ontspanning, kan je altijd vinden in jezelf, ook al is er nog zo veel lawaai en drukte om je heen. Zij noemen dit 'vrede in je geest'.

Scheppingskracht Instagram bericht

Maar eerst nog even over de helende klanken, waar ik volgende keer nog iets meer over ga vertellen.
Conny Coppen gaat in haar boek daar uitgebreid op in en ik heb je al naar haar doorverwezen en doe dat graag nog een keer voor mijn favoriete meditatie. Kies hier voor de longklank-meditatie van Conny Coppen.

Creativiteit betekent dat je deelneemt en geniet van het leven.

Bij de fluistering van je ziel komt dan ook o.a. het intuïtief schilderen, schrijven en tekenen aan bod, maar er wordt ook een dansactiviteit voorzien.

Heb je zin in een dansmeditatie? Probeer deze eens.

Het maken van een creatief droomdagboek is ook een oefening om jezelf creatief tot uitdrukking te brengen. Een fijne oefening om jezelf beter te leren kennen, en contact te maken met je onbewuste verlangens en mogelijkheden.

Vanaf maart 2023 start ik met creatieve workshops. Daarom wil ik ook even polsen naar je interesses. Wat denk jij van een workshop waar we gaan werken met een gelliplate?
Met max. 7 personen experimenteren met verf, vormen, natuurlijk materiaal… om leuke afdrukken te maken die je eventueel ook kan gebruiken voor het creatief droomdagboek.

Hartkompas