Denken is scheppen

06.01.2022

Door zelfzuchtige verlangens creëren we ons leed en
leven we in een illusionaire staat van zijn.

Zo leren we ons te ontwikkelen en sterken we onze geest om tenslotte te komen tot ons zielsbewustzijn, zodat we ons vanuit ons hart over kunnen geven aan onze zuivere verlangens en zo in staat zijn tot het vervullen van deze verlangens.

Een gedachte start een verlangen, waarna het verlangen tot denken ontstaat. Zo ontstaat een idee, dan ontstaat een plan, waarna we over gaan tot het verwezenlijken van dat plan, dus gaan we het realiseren of manifesteren.

Boodschappen ontvangen

We gaan weer verder met de tekst die ik aan het herlezen ben. Mijn huidig inzicht deel ik graag met jullie.
Elke levensfase brengt andere inzichten, het blijft boeien.

De tekst zegt een boodschap te zijn om ons te wekken tot het besef van wie we zijn en ons bewust te worden dat we een goddelijk deel zijn, om los te komen van ons kleine persoonlijke zelf, vol zelfzuchtige trots, ambities en ingebeelde macht. En te leren om de hemelse kennis te ontvangen en door te geven aan hen die door het AL voor dit doel tot ons zal worden gebracht.

Inspiratie en leiding

Zo kunnen we genieten van liefdevolle inspiratie en leiding.

Het gesluierd bewustzijn krijg af en toe een vluchtige glimp te zien van het grote geheel, de Goddelijke natuur die zich door ons wenst uit te drukken.

Voordat we ons van alles echt bewust kunnen worden, moeten we eerst in staat zijn te ontvangen.

'Jij denkt wat je gelooft te zijn. Geen enkel ding in je leven is werkelijk of heeft enige waarde voor je, tenzij jij in je denken en geloven het daartoe heeft gemaakt.'

En dan komt het allermooiste in de tekst.
Als we ons durven overgeven aan de Goddelijke leiding in onszelf, zullen we ook in staat zijn de werkelijkheid der dingen te zien. Niet alleen het mooie en liefelijke maar ook zwakheden, fouten en tekortkomingen, niet om te bekritiseren of te veroordelen, maar net om deze ook in onze eigen persoonlijkheid te overwinnen.
Je zou ze niet opmerken indien ze niet nog steeds in jezelf aanwezig waren.
Zo kan je jezelf steeds verder ontplooien naar het volmaakte beeld zijnde God.
Slik!

'Het is de Goddelijke bedoeling' zo zegt de tekst 'om de liefde van God door ons heen in de harten van anderen te laten stromen'.

Hier nog een stukje letterlijke tekst:

'Ja, IK zal zelfs maken dat jij die Mij zo zoekt te dienen, vele wonderlijke dingen zult doen om je broeders te bezielen en het te doen ontwaken tot eenzelfde erkenning van Mij. Ik zal je zelfs in staat stellen de levens van velen, met wie je in contact komt, te beroeren en te beïnvloeden door hen te inspireren en op te heffen tot hogere idealen, waardoor zij hun wijze van denken veranderen en hun houding jegens hun medemensen - en dus jegens Mij.'

Het zou toch mooi zijn, moest ik met wat ik op bescheiden vlak ook maar probeer te doen, daarmee ook de levenswijze van mensen zou zien veranderen. Dat ze een ander pad durven kiezen, waarbij ze hun ambities wijzigen en kiezen voor een bezield leven en dat men gaat voor hun hoogste idealen.

Voel je je ontevreden en kom je niet tot rust, dan ben je klaar om in jezelf op zoek te gaan naar ware liefde, naar de totale vervulling van je zuivere harten-wensen, naar echte waardering, naar het onwankel-baar geloof dat je het kan.
Binnen in onszelf zit die kracht, die ons oproept onze taak te volbrengen, waarvoor we naar de aarde zijn gekomen. Stop met het zoeken buiten jezelf, keer inwaarts en vind je bron.

Volg je eigen pad 1

Nog belangrijk!

Leef altijd in het NU, het goddelijke is altijd aanwezig in het eeuwige nu. Alles uit het verleden versluiert het NU, ga in het licht staan, wees aanwezig, laat je ook niet hinderen door je te richten op de toekomst.

'Pas zodra het hart is ontwaakt en zo wijd geopend dat het Mij kan bevatten, is de mens met zijn sterfelijke brein en verstand op bewuste wijze in staat Mijn bedoeling te begrijpen, wanneer IK door hem Mijn plan tot uitdrukking breng'.

'Binnen in jezelf leeft de Bron van alle wijsheid'.

BRON:

Het Onpersoonlijke Leven

Bewust Zijn

Tot jou die dit leest, spreek IK
Tot jou, die zoekt naar waarheid, geluk, vrijheid …
Tot jou komt IK BEN
IK BEN jouZelf, dat deel van je dat is en Weet
Dat alle dingen weet en altijd geweten heeft en altijd was.


Via de link hierboven kan je het boekje ook zelf gaan lezen.
Veel leesplezier.

Kristine

Boek het onpersoonlijk leven

Volg je me al op Facebook?

Op Facebook kan je altijd een reactie achterlaten.
Elke woensdag post ik daar een video en het thema van deze maand gaat over VERLANGEN.
In de rubriek 'Lief Lijf' kan je ook alles terugvinden wat ik hierover plaats en vind je ook vaak linken die ik er nog extra bijplaats.