Een hart voor kunst en cultuureducatie voor jongeren.

11.03.2020

Kunst en cultuureducatie werd in eerste instantie opgestart door volwassenen die kinderen goed begrijpen, die geen barrières hebben om mee te surfen in hun leefwereld. Waar kinderen en jongeren centraal staan, voor en door jongeren of eerder samen met de jongeren.

Jeugdwerk een ideale voedingsbodem voor cultuureducatie.

Als de creativiteit van een groep jongeren, ondersteund of aangemoedigd kan worden door enkele visionaire volwassenen die ruimtes ontwikkelen om die passies werkelijkheid te laten worden, onstaan er prachtige initiatieven.

En aangezien kennis graag wordt doorgegeven, volgen daaruit al snel workshops of een vormingsaanbod om de knowhow door te geven aan andere jongeren of organisaties.


Art

Zo zijn na verloop van tijd ‘het stimuleren van artistieke expressie’ en het ‘stimuleren van ondernemingszin’ twee belangrijke inhoudelijke lijnen ontstaan. Toch blijft het een uitdaging voor de jeugdsector en het beleid van de cultuureducatie om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor vernieuwing enerzijds en continuïteit anderzijds.

Cultureel jeugdwerk is in haar totaliteit een belangrijke cultuureducatieve speler in Vlaanderen, steeds met een eigen pedagogische missie, identiteit en positie. De vrije toegang tot cultuur
is een specifiek kinderrecht en het Vlaamse jeugdwerk is vanuit haar zelforganiserende kracht altijd opgekomen voor dat recht.

Bron:
Uit de schaduw
De ontwikkeling van kunsten cultuureducatie in de
vrije tijd in Vlaanderen- Tijl Bossuyt & Jan Staes

Dans