Geloof in je KRACHT

08.10.2019

Sluimerende capaciteiten en slapende talenten, zullen ontwaken.

Alles is energie en energie is een trilling.

Er is een gigantische wereld in het klein, subatomair en niet waarneembaar.
In oorsprong bestaat alles uit dezelfde substantie, dus alles is in de oerkern met elkaar verbonden. Geestelijk zijn we in liefde en waarheid, in de hoogste trilling, één.
Met deze energie, in éénieder en alles aanwezig, kan je iedere gewenste situatie gaan creëren!

J

Hoe?

Door GEDACHTENKRACHT.

Je gedachten scheppen jouw leefwereld!
Je gedachten, geloofsovertuigingen, verlangens, verwachtingen en intenties zijn de kern van je wezen waarmee je AANTREKT.

Zet je onbegrensde MACHT in voor constructieve doeleinden.

Geen wedijver, wel éénheid en verzoening in zuivere liefde.

God is in de mens, één wezen, één kracht, één energie.
Richt deze oerkracht via gedachten, gevoelens en diep innerlijk vertrouwen, en word een ware LEVENSKUNSTENAAR.

Het Universum wil zich door jou uitdrukken.
De sleutel is je denken, het vertrouwen opent de poort naar de vervulling van al je wensen.
Alles heeft zin en betekenis en toeval bestaat niet.
Neem afstand van je lagere zelf, je EGO, je angsten, het moeten...en richt je op

je Hogere zelf, je verlossend weten,
je scheppingskracht, overvloed en LIEFDE
.

Liefde is de basis, in liefde zijn we verbonden met elkaar

Alles wat je wil zijn, elk mogelijk beeld over jezelf is reeds latent in jou aanwezig.
Je dient slechts datgene in LIEFDE los te laten, wat dit beeld in de weg staat, zoals:

  • angst
  • twijfel
  • onzekerheid
  • wantrouwen...

Niet door meer te weten, maar door los te laten!

Levenswijsheid is een voortdurend proces van AFLEREN en dan toe te laten wat in jezelf aan capaciteiten aanwezig is.

Een liefdevolle, positieve ingesteldheid doet je afstemmen op een wereld die met je meewerkt, die jouw zelfvertrouwen bevestigt door je te geven wat je graag wil!

Dus wat je ook gelooft, je krijgt altijd gelijk!
Het gaat er niet om dat je gelooft, maar WAT je gelooft, en twijfel is geloven in het tegendeel van wat je wil!

Het is toch efficiënter om je geloof VOOR je te laten werken in plaats van tegen je!