Geweldloze communicatie

23.02.2020

We spelen voortdurend een machtspel, we willen voortdurend ons gelijk halen.
We groeien hier mee op, maar bij een machtspel verliezen steeds beide partijen.

Geven en ontvangen kan je niet van elkaar scheiden

We dienen ons te verbinden op een manier die natuurlijk geven mogelijk maakt.
Het gaat hier om de kwaliteit van geven, door te geven in verbinding met je hart. Dit zijn we verleerd!
MOETEN
Alles wat we doen, doen we omdat het moet, het heeft zijn weerslag op iedereen. Alles wat je doet om door anderen aardig gevonden te worden, alles wat je doet uit schuldgevoel, uit schaamte, uit plichtsbesef… behoort niet tot het natuurlijk geven.

Test2

Hoe is het dan wel bedoeld?

AUB en DANK U WEL
Elke beoordeling van anderen wat ‘verkeerd’ zijn inhoudt, is een tragische uitdrukking van een onvervulde behoefte. We moeten weer leren deze behoefte te uiten.

Weer leren te uiten op die manier dat het
het leven dient’ en het onze behoeftes ten goede komt, want behoeftes zijn de directe verbinding met het leven.

Spreek tot de andere persoon als volgt:
“toen je dit (…) deed, voelde ik me (…)
Het gaat hier over het benoemen van gevoelens zoals:

 • pijn
 • teleurstelling
 • ontmoediging
 • boosheid
Test

Blijf in je hart en zorg dat je je gevoelens uit op een niet beschuldigende manier.
Gevoelens verbinden met het hart geeft andere uitspraken dan dat je spreek vanuit je gedachten. Gedachten vanuit je hoofd zet aan tot verdeeldheid en geweld. Daarom:

 • geen schuld
 • geen manipulatie

Heldere verzoeken

Zeg wat je wilt, niet wat je niet wilt.

Doelstellingen gericht op iets kwijtraken, leidt heel vaak tot geweld:

 • Als je denkt aan wat je niet meer wilt, lijkt geweld aantrekkelijk
 • Wat willen we wel dat mensen doen? En wat is de reden dat ze het willen doen?
 • Wat willen we dat ze anders gaan doen?

We hebben hier heldere actietaal voor nodig.


Het leven is te kort om iets te doen voor wie dan ook, daarom...

 • Doe wat ik je vraag alleen maar als je dat kan doen met het plezier van een kind dat de hongerige eendjes met plezier voert.
 • Niet uit angst voor straf
 • Wat ik je vraag is een verzoek en geen EIS

Doe een verzoek, men hoort een eis

Kun je me vertellen hoe ik had kunnen laten weten dat ik je iets vroeg,
zodat ik niet zou klinken alsof ik je vertelde wat je moest doen?

Hoe kan je anders communiceren?
Zolang de mensen een verzoek ervaren als een eis zijn er twee mogelijke reacties:

 • Onderwerping
 • Rebellie

Geen van beide geeft verbinding.
Leer openlijk je hart te uiten, zonder kritiek en zonder eisen:

 • Voorbeelden:
  -
  Ik zou het fijn vinden als je het met me eens was dat er verschillende manieren zijn om de dingen te doen.
  - Ik had echt graag wat erkenning gewild, een uiting van dankbaarheid voor wat ik doe

Beter te gissen naar de behoeften en er fout in te zijn, dan de boodschap te geven dat je niet wil peilen/horen/zien/voelen en dus echt luisteren wat de behoefte is. =VERBINDEN


Probeer het volgende:

Zo gaat het wel

 1. Leer te zeggen wat je voelt en nodig hebt, een duidelijk verzoek en let erop dat het geen eis is.
 2. Leer te ontvangen wat in de ander leeft!
 • Hoor hier niet de kritiek of eis van de ander
 • Hoor alleen wat er in de ander leeft.

Iemand in pijn, probeert zich te uiten, de andere persoon hoort kritiek, maar wat de persoon eigenlijk wil zeggen is…

Ik heb/ervaar pijn, ik heb een behoefte die niet vervuld wordt

Probeer die behoefte te horen!!!

Neem JE TIJD OM TE PROBEREN TE VERBINDEN MET WAT ER LEEFT BIJ DE ANDER.
Van zodra de ander je hierin vertrouwt, kan je alles oplossen.

Oplossen door verbinding

Conflicten oplossen kan men vanuit verbinding.
Van zodra beide partijen kunnen vertellen wat de ander nodig heeft, valt het binnen 20 min. op te lossen.

Geen strategieën en oplossingen voor dat er echte verbinding is:

 • geen analyse van iemands persoonlijkheid
 • geen diagnose
 • geen oordeel

Wat is de behoefte?

Vergeet niet dat ‘pijn’ een tragische uitdrukking is van een onvervulde behoefte

Hoe kunnen we het leven vieren?

Alle oordeel is een uitdrukking van behoeftes,
leer de behoefte te horen die niet vervuld wordt.

En leer concreet te benoemen wat iemand heeft gedaan dat ons leven mooier heeft gemaakt.

We kunnen mensen raken op manieren die het leven mooier maken, waarom zouden we onze energie anders gebruiken dan om het leven mooier te maken?

Dankbaarheid = waarneming, gevoel en behoefte

Zorg dat het uit het hart komt om te vieren, niet om te bejubelen, complimenten te geven of te belonen!

Meestal zijn mensen echt bang voor hun eigen kracht, we zijn opgevoed om onszelf te haten, te denken dat er iets mis met ons is. Het is dus een grote sprong om echt te zien wat we aan potentie in ons meedragen, die geweldige KRACHT in ons om van het leven iets geweldigs te maken.


Bron: Marshall Rosenberg