Het licht van de waarheid.

21.10.2022

In het licht van de waarheid, wil ik eerst mijn dankbaarheid uiten voor alle prachtige boeken die me inspireren, om mijn innerlijke waarheid blijvend te onderzoeken.

100 keer delen

Om te kunnen mee-stromen op de levens-stroom, is het volgens mij belangrijk om bewust stil te blijven staan bij het feit dat we slechts een zeer klein deel zijn van een veel groter geheel en dat wij allemaal deel uitmaken van dit grote geheel. En dit grote geheel helpt ons,
in zoverre we dat zelf durven toelaten.

Maar eerst nog even volgend weetje:

Dit is intussen mijn 100ste blog. Ik zou dit willen vieren, maar eigenlijk vier ik eerder mijn dagelijks leesritueel. Boeken helpen en steunen mij en wijzen me een weg uit mijn soms chaotische denkpatronen.

Kiezen voor jezelf 3

Deze keer deel ik mijn aantekeningen uit een boek van Thom McShane -Niets dan de waarheid. Leren kijken in je mentale spiegel.-

Zelfobservatie legt in de geest bloot wat destructief verborgen is, zodat we deze destructieve gewoonte kunnen doorbreken, omdat we beseffen dat deze gewoonte je niet helpt maar vernietigt.

We groeien als we onze problemen onder durven ogen zien en ze vervolgens gaan overstijgen.

Als we in een negatief denkpatroon gevangen zitten verminderd onze levensstroom, het effect is angst en angst tast de immuniteit aan en zorgt tevens voor een snelle veroudering van het lichaam doordat o.a. onze cel-reparatie vermindert. Lees hierover meer in deze blog en vervolg-blog.

Door het verminderd bewustzijn, leven we een ge-fragmenteerd leven. Daardoor hebben we minder energie, ervaren we minder geluk en kampen we voortdurende met een fysieke en mentale achteruit-gang. Het tast dus ook onze lichamelijke gezondheid aan.

We overtreden een universele wet, van zodra rijkdom ons doel wordt in plaats van het dienend doen, dat tot rijkdom leidt.

Hard werken is op zich geen deugd. Goed werken is een deugd. Als we oude, problematische ideeën uit ons systeem verwijderen, wordt vooruitgang iets plezierigs, want goed werken gaat moeiteloos en vanzelf.

Angst

We zijn op aarde, om ons als individu te ontplooien en onze problemen onder ogen te zien.
Als er liefde, vertrouwen en hogere kennis is, kan er geen angst zijn.
Angst komt voort uit onwetendheid.

  • Ik ben een deel van het universele principe en daarom draag ik die kracht in mijn hart.
  • Ik geef een gebeurtenis of een persoon niet de macht om mij negatief te maken en zo de stroom van alles wat in mij is te blokkeren.

Het juiste verzet is passief.

Onze reactie op een probleem, geeft dat probleem altijd macht over ons.
Door niet te reageren, vergroot het probleem niet langer.

Je pad gaan

We leven ons lot, we gaan ons pad, en hebben de vrije wil om te vervullen of uit te stellen.
Wijken we daarbij af van ons pad, dan word je er altijd weer naar teruggeleid, met alle middelen die daarvoor nodig zijn.

Onzelfzuchtige liefde

McShane zegt hierover:

'Als je liefde bent, geef je van jezelf.
Liefde is onvergankelijk. Het is pure levensadem en onzelfzuchtig.

Je kunt niet van jezelf houden, je kunt alleen jezelf zijn. Ons denken maakt van een enkelvoudige toestand een dualistisch zijn en dit is de basis van alle menselijke angst.

Elke strategie die bedoeld is om een vorm van winst voor jeZELF te boeken, komt van het ego.

Liefde denkt niet of zegt niet ‘ik hou van je’.

Zo lang er een centrum in je is dat zegt -Ik ben dit en dat, daarom moet ik zus en zo worden behandeld en ik verdien dit en dat- kan dat centrum in je onmogelijk liefhebben, want het centrum is gebonden door het denken.

Om liefde in het hart toe te laten moet het illusoire ZELF uit het hart verdwijnen.'

Je kan bij lief lijf, bij het thema liefde, video's beluisteren waar ik dit extra toelicht.

Je bent een ontvanger, geen zender!

Vereenvoudig het dagelijks doen,

  • vecht niet,
  • werk aan zelfacceptatie,
  • wees verder kalm en ontvankelijk.

Je bent een ontvanger, geen zender.

Antwoorden komen uit je ware zelf, zo kom je in contact met een nieuwe vitale kracht, die ons ware zelf is.

We zijn voortdurend op zoek naar een bevredigend doel in het leven, om macht en populariteit te verwerven en het gevoel te krijgen dat we slagen in het leven. Lukt ons dit niet dan voelt dit aan als een mislukking.

Doelgericht leven

Staak die zoektocht en wordt innerlijk rustig, ontdek in die rust het ware doel van het leven. Het gaat om de innerlijke ervaring van de waarheid zelf. De rest volgt en krijgt kwaliteit en zin, zelfs als het tempo hoog ligt.

Van zodra je leeft vanuit een verhoogd bewustzijnsniveau zie je dat er niets is om tegen te strijden, alleen een illusie om te doorzien.

Geluk komt vanzelf als het innerlijke zelf in harmonie is met de uiterlijke werkelijkheid en daarmee resoneert. Niet de uiterlijke omstandigheden moeten veranderen, het werk gebeurt binnenin onszelf.

Geluk

We ervaren zogenaamd geluk, zoals de maatschappij ons zegt dat geluk is. Bij onze geboorte zijn we geïncarneerd geluk.

Dan worden we opgevoed om alles te geloven wat we in de wereld moeten doen en bereiken om gelukkig te worden. Zo ontbreekt ons het echte inzicht in de ware aard van geluk.

Geluk is liefde! Maar we leiden ons leven niet in liefde, we stralen geen liefde uit naar alle mensen om ons heen. Ons ware geluk werd overschaduwd door alle strategieën om het mentaal geconstrueerde idee van geluk te vinden. We voelen een niet te stillen honger en die pijn is de knellende herinnering aan wie en wat we echt waren, voordat onze oorspronkelijke ware identiteit werd verworpen. Het is afgebroken en door conditionering weer opgebouwd.

Geluk, is vrij zijn van alle angst en zelfzuchtige verlangens.

Angst verdwijnt op het moment dat we beseffen dat we absoluut niets te verliezen hebben. Het is niet onze taak onszelf gelukkig en tevreden te maken, maar zelf geluk te zijn, want dat is onze ware natuur.

We ZIJN geluk!

Omdat we onwetend zijn van wat geluk feitelijk is, zijn we tot de conclusie gekomen dat het te vinden is in het vergaren van bezittingen. Grote welvaart heeft echter niets met geluk te maken.

Echt geluk is de totale afwezigheid van wat ons ongelukkig maakt.

Wat maakt ons ongelukkig?

  • Het gevoel niet vrij te zijn
  • Niet te kunnen doen wat je graag wil doen

We hebben nood aan innerlijke vrijheid!!!

We zijn vergeten hoe gelukkig we waren voordat we leerden wat we nodig hadden om gelukkig te zijn.

We moeten open staan voor een nieuwe manier van zien en denken, met een ontvankelijke geest onderzoeken en begrijpen en ons niet langer verzetten, maar ons door de waarheid laten leiden naar het geluk dat in ons ligt te wachten om te worden ontdekt en gaan leven volgens het licht van de waarheid.

De fluistering van je ziel helpt je de waarheid over jezelf te onderzoeken, het is een weg naar zelfinzicht, een speelse zoektocht naar je unieke talenten, een creatieve ontdekkingstocht naar onze innerlijke Bron.