Ik doe het niet alleen

10.07.2021

Hulp leren vragen.
Ik doe het niet alleen, dat lukt me gewoonweg niet,
dus investeer ik in de hulp die ik nodig heb.

Wonderen

Daardoor laat ik een hoop stress los, zuchten, loslaten en lekker verder gaan met waar ik zo graag mee bezig ben. Zo kan ik weer nieuwe ideeën uitwerken, waar ik mensen mee kan verder helpen, door ze fijne tools aan te reiken waarbij ze zichzelf steeds een stapje hoger brengen op hun authentieke levenspad.

Ik gebruik hierbij creatieve werkvormen, om op een speelse manier een verschuiving te maken van het hoofd naar het hart.

Zo gaat men in verbinding met zijn gevoel en intuïtie, alsook vertrouwen op de innerlijke wijsheid in jezelf.
Zo ontstaan er wonderen en ervaart men zijn scheppingskracht!
Want,

Jij bent de schepper van je leven!

Hartkaart

Doe er iets mee, stem je leven af op jouw verlangen en creëer het wonder waarvoor jij je unieke gave hebt gekregen en ga bijdragen aan een betere wereld. Dat begint eerst door dicht bij je ware zelf thuis te komen.
Te landen in het hier en nu en te ontdekken dat je uit pure liefde en licht bestaat. Wij zijn liefde, alleen worden we opgevoed met het idee dat we moeten concurreren en ons laten gelden.

Wat als het ook anders kan?

Wat als het ook anders kan en we veel meer en beter gaan samenwerken en iedereen in zijn waarde laten? Durven erkennen dat iedereen zijn unieke talent heeft en dat we samen een mooie wereld kunnen creëren, waarbij we bewuster kunnen kiezen voor de mooie waarden in het leven.

Een wereld zonder armoede, uitsluiting en mensonwaardige leefomstandigheden. Meer zorg dragen voor elkaar, elkaar helpen en ondersteunen. Iedereen gelijkwaardig behandelen, want we zijn ook allemaal met elkaar verbonden. Met dit besef voel jij je ook niet beter of minder dan je medemens!

Laten we starten bij de liefde tot onszelf, bekijk jezelf in de spiegel en bekijk aandachtig je omgeving. Wat zie je rondom jou? Hoe voel je je bij de meeste mensen om je heen? Sta eens stil bij dat voelen en wat vertelt het je? Hoe voel je je echt? En bij wie voel je je onrustig of ongemakkelijk? Wat vertelt het over jezelf? Het zijn je spiegels, het legt onverwerkte triggers bloot, dus kijk ernaar…

Hulp nodig?

Heb je hier hulp bij nodig? Wil je dit op een speelse manier gaan onderzoeken? Dan kan je eens een kijkje gaan nemen bij mijn trajecten. Ook dat kan een goede investering zijn voor jezelf, zodat ook jij kan gaan doen waar je ziel zo naar verlangt en je authentieke pad gaan bewandelen.

Graag plaats ik hier nog een korte bespreking van een boek van Gary Zukav.
Een boek dat ik onder de aandacht wil brengen omdat het je misschien wakker schudt en aanzet tot bewuster en liefdevol leven.

Volgende keer plaats ik nog een deel uit zijn boek of maak ik een pdf van mijn samenvatting zodat je deze volledig kan lezen. Maar ik ga het boek eerst zelf nog eens herlezen.

Weet dat er nog een vervolg komt.

Hier start alvast de eerste aanzet!

De zetel van de ziel

Gary Zukav schrijft in dit boek dat de menselijke ervaring een ervaring in beweging is en hij wil zijn boek aanbieden als een venster naar de wijsheid van het hart, maar zegt er meteen bij dat er verschillende wegen zijn naar deze wijsheid van het hart.

 • We hebben samen veel te doen.
 • Laten we het in wijsheid, liefde en vreugde doen.
 • Laat ons dit tot de menselijke ervaring maken.

In zijn boek gaat hij voorbij aan het fysiek overleven, waar macht, concurrentie en de relaties tussen rassen, klassen en seksen overheerst en waar 'in angst leven' de basis vormt. Alles draait dan om het verliezen en behouden van uiterlijke macht. Geld is hier ook een symbool van deze uiterlijke macht.

Boek Gary Zukav

Geld wordt verkregen, verloren, gestolen, geërfd en bevochten en we ontlenen er zekerheid aan en dus zijn we ook bang om het te verliezen.

De multi-zintuigelijke mens

Waar hij het over wil hebben is het grotere referentiekader van de multi-zintuigelijke mens, waar de mens beslissingen neemt en handelingen verricht die dé middelen zijn waardoor je evolueert.
Waar je bewust leert kiezen, want wie onbewust kiest, evolueert onbewust en zal enkel maar emoties van angst en gewelddadigheid in zijn bestaan ervaren. Het zijn ervaringen van de persoonlijkheid, terwijl liefde en mededogen, ervaringen van de ziel zijn en het is ook dat deel van je dat onsterfelijk is.

De ziel is een positieve, doelgerichte kracht in de kern van je wezen die liefheeft zonder beperking en accepteert zonder oordeel.

Wat wil je ziel?

Wanneer de energie van de ziel wordt herkend, erkend en gewaardeerd, begint ze het leven van de persoonlijkheid te bezielen. Het gaat er nu om de persoonlijkheid volledig dienstbaar te stellen aan de energie van de ziel, dan ervaar je authentieke macht.

Volgens hem is dit ook het doel van ons leven, je ervaringen sporen je aan om je persoonlijkheid in overeenstemming te brengen met je ziel en je ziel door je heen te laten schijnen.

Elke ervaring dient de evolutie van je ziel.

Karma

Betreft karma, als we niet weten wat er door het lijden wordt geheeld, hebben we ook nergens over te oordelen. We zien het leven als een wedstrijd met winnaars en verliezers. Wanneer we werken om te nemen i.p.v. om te geven, doen we ons werk zonder eerbied aan het leven.

Als ieder van ons per dag slechts zou nemen wat hij nodig heeft, zou het perfect zijn. Niet opslaan of hamsteren en meer gebruiken dan nodig, want zo ontstaat er onevenwicht in de cyclus. Door eerbied bereik je een niveau waarop het Levensproces beschermd en geëerd wordt. Zonder eerbied, geen oog voor het sacrale proces van evolutie.

Het Leven met eerbied benaderen betekent dat je handelt en denkt als een spiritueel mens.

Eerbied schept de voorwaarden voor een rechtvaardigheid die geen kritiek in zich herbergt en geen superioriteit kent.

HET HART

Bij het hart gaat het om gevoelens.

Het najagen van uiterlijke macht leidt automatisch tot het onderdrukken van gevoelens/emoties. Als je leeft zonder dieper op je leven in te gaan, de diepere Zin van je bestaan op Aarde niet onderzoekt en zoekt, en leeft zonder veel nadenken, overvalt je misschien ooit een overweldigende leegheid en machteloosheid.

In liefde blijven

De onbewustheid weerhoudt je te veranderen, zo kan je niet groeien, krijgt je ziel geen voeding, doe je niets vanuit het hart.

ANGST

Waar Goddelijke Intelligentie afwezig is, regeert de duisternis/het kwaad en afkeer hiertegen vermindert het niet, maar vergroot het alleen maar, het wapen hiertegen is MEDEDOGEN.

Als je zonder mededogen tegen de duisternis strijdt, begeef je je er zelf in!

Elke ervaring en elke interactie geeft je een gelegenheid om ofwel vanuit het gezichtspunt van je ziel ofwel vanuit het gezichtspunt van je persoonlijkheid te kijken. Een gezonde en evenwichtige ziel, kan een ander geen pijn doen.
De weg naar je ziel gaat door je hart. En daar hoort absoluut een niet oordelende houding bij.

Het hart kan licht brengen waar geen licht was.

Iemand die moet leren wat vertrouwen is, zal ervaren dat hij anderen wantrouwt.
Zonder vertrouwen ga je ook woorden en daden verkeerd interpreteren.
Je creëert door de dynamiek van wantrouwen datgene waar je het meest bang voor bent.
Hetzelfde geldt voor:

 • Woede
 • Hebzucht
 • Manipulatie
 • enz…

We worden geholpen door:

 • Impulsen
 • Ingevingen
 • Subtiele inzichten
 • Intuïtie
 • Inspiratie

Stel vragen!

Dit is de liefhebbende leiding die je voortdurend in je groei helpt en steunt.

Alleen door emoties kan je het krachtveld van je eigen ziel vinden.

Stel jezelf eens volgende vraag:

'Waarom raakt het me zo? Waarom stoort het me zo? Wat is mijn motivatie? Help het me te zien...'
en je krijgt hulp, ALTIJD!!!

Door middel van een droom, een gedachte, een herinnering krijg je dan een antwoord op je vraag
Maak gebruik waar het voor is bedoeld!
En zorg voor emotionele schoonmaak.

Wordt vervolgd!
Aantekeningen uit het boek:
De zetel van de ziel
- over evolutie, karma, macht en illusie,
van Gary Zukav