Levenskunst

18.05.2024

Als levenskunstenaar onderweg zijn.

Wat verwond, verstoten of vergeten is,
helen, samenvoegen en verbinden,
transformeren en herscheppen.

Een vat vol levensenergie aanboren,
het innerlijk vuur aanwakkeren,
met open blik kijken en luisteren,
de gefluisterde boodschappen
van onze ziel horen.

Het hart beroerd,
de wortels van ons bestaan
ervaren en met
klapwiekende vleugels,
het beperkte denken overstijgen.

Talent ontsluiten

Creativiteit

Creativiteit helpt ons iets in onszelf aan te boren.

Iets in onszelf, nog onbekend en onzichtbaar, krijgt vorm, wordt zichtbaar, het onzegbare gezegd.
We kunnen toevoegen en weghalen, spelen met mogelijkheden en beperkingen en laten ontstaan wat tot ons spreekt, wat het hart verruimt. Het herschept onze kijk op de dingen.

Creativiteit

Al spelend herschept de creatie de maker.

Creativiteit wakkert onze levenslust aan, het helpt ons wakker aanwezig te zijn bij onszelf en de wereld om ons heen.
Een nieuw spoor, een nieuwe weg, wanhoop en vrees getemperd, troost uit inspiratie halend, gaan we van overleven naar weer floreren en vernieuwen naar een bruisend leven.

Onze kijk op de wereld is over het algemeen te eenzijdig somber, door de schoonheid en de vrolijkheid van kunst, herstelt de balans en krijgen we meer evenwicht.

Scheppen is leven.

Door ruimte te maken, een weg uit onze angst, schaamte en pijn,… ontstaat een weg naar meer levensenergie en herbronning.

Kunst is voeding voor de ziel, het is helend en verbindend, het kan bevroren emoties openbreken, het brengt diepgang en zingeving.

Creativiteit kan iets nieuws geboren laten worden, het brengt verbinding met je diepste zijn. Het zijn stappen richting levenskunst.

Het verschil.

Iedereen bekijkt, vanuit zijn eigen achtergrond, eenzelfde kunstwerk op een andere manier en zal er een andere betekenis in zien. Het kan ons leren kijken en onze blik verruimen, door te blijven kijken en het leert ons omgaan met het verschil.

We kunnen zo het verschil aan emoties en ervaringen van anderen leren begrijpen, het scherpt onze beleving aan, het zorgt voor een groter empathisch vermogen, het leert ons kijken door de bril van iemand anders. Ook op die manier werkt het verbindend.

Creativiteit 1

Kunst leert ons dat er ook ruimte mag zijn voor verdriet en dat problemen een onderdeel zijn van ons bestaan. Naar kunst kijken kan een hulpbron zijn voor de ontvangers, het kan herkenning, steun, troost, moed en wijsheid brengen. Men kan zo meer levensvreugde ervaren.
Persoonlijk lijden kan zo worden opgenomen in een groter menselijk verhaal.

Kunst als therapie

Een therapeutisch effect vindt plaats, als er een positieve verschuiving komt in iemands denken, voelen of gedrag. Als iemands zienswijze verandert of iemands voorstelling van de toekomst. Kunst kan ons helpen omgaan met het leven, de complexiteit of de alledaagsheid ervan.
Als tegengif tegen de vervlakking en afstomping door te veel prikkels, te veel piekeren, de veelheid aan communicatie.

Alleen als we iemand zijn, lijken we bestaansrecht en recht op waardering te hebben.
Daardoor worden velen ook zo moe en ervaren we soms een leegte. Het wordt te zwaar om iemand te zijn. Door het gevoel van niet goed genoeg te zijn, putten we onszelf uit, we stellen voortdurend ons persoonlijk verhaal bij om interessant te blijven.

Hoe erg we ook ons best doen, er zijn grenzen aan wat we kunnen.

We zijn iemand en we zijn niemand, iedereen is voortdurend in proces. Het is de bedoeling stromend te blijven en ons niet vast te zetten in een rol.
We zijn voortdurend in beweging, we groeien aldoor naar een betere versie van onszelf.

Scheppende levenskunstenaar

Creativi-TIJD.

Creativi-tijd is tijd die ruimte biedt voor volheid en diepgang, voor ZIJNSTIJD.
Creativiteit geeft ons een kans om op te gaan in wat we doen en in harmonie te zijn met onszelf.
In het hier en nu contact maken op een dieper niveau, tijd voor de ziel, innerlijke tijd, tussen actie en bezinning. De balans herstellen van hebben en doen naar ZIJN.
Niets doen is een noodzaak om passie, creativiteit en productiviteit levendig te houden en een burn-out te voorkomen. Niets doen is een inspiratiebron, we moeten niet steeds AAN staan.

Door ruimte te maken voor het hier en nu, geven we aan het lichaam de tijd ons te vertellen van wat het met zich meedraagt. Verschuiving kan plaatsvinden door het contact met de wijsheid van het lichaam.
Met mildheid en zonder oordeel erkennen van wat is.

Kunstzinnige werkvormen bevorderen integratie; ratio, emotie en handelen vloeien samen.
Er zit een therapeutische waarde in het kijken en maken van kunst.
Het is een flexibel in- en uitzoomen van de individuele persoon naar diepere innerlijke lagen en naar de grotere maatschappelijk-culturele context.

Tekstbron: De Chaos Fluisteraar - over psychotherapie en kunst - creativiteit als helende en verbindende kracht


Hilde Vleugels