Opruimen en ont-spullen.

01.03.2023

ONTSPULLEN helpt bij het leegmaken van je hoofd.

Ont-spullen

‘De boog kan niet altijd gespannen staan’, was een uitspraak van mijn moeder. Momenteel neem ik ook GAS terug. Er verschijnen geen wekelijkse blogs meer, het zullen er nog slechts twee per maand worden.

WANT…
Ik ga eindelijk eens werk maken van het opruimen, opkuisen en verwijderen van wat ik niet meer nodig heb, om zo ruimte te maken voor een ‘opgefrist’ leven.

Het doet me ergens ook denken aan de grote lenteschoonmaak van vroeger.

Opgefrist

NU ik die weggemoffelde spullen, her en der in kasten en lades gestoken, door mijn handen laat gaan, herbeleef ik heel wat momenten die een indruk hebben nagelaten. Ook mijn droomdagboek wordt aangevuld, want door het ont-spullen kan ik hierin een aantal mijmeringen een plaats geven en loslaten.

Had ik het beter een opgraafboek genoemd?
Want er komen hierbij ook vergeten en weggemof-felde daden bovendrijven, kleine handelingen en uitspraken die er beter niet waren geweest. Momenten van gekwetst zijn, maar waar ik ook anderen heb pijn gedaan.

Mijmeren

Ook mijmeren over kleine en grote rituelen en gewoontes die mijn leven zin hebben gegeven.

Ik krijg hierdoor een overzicht over wat ik allemaal al hebt verwezenlijkt in mijn leven, wat ik voor iets of iemand betekend heb, zowel voor mijn familie en vrienden alsook voor mezelf. Waar familiebanden verstevigd werden, maar ook hoe en waar kleine familieruzies zijn ontstaan.

Tot wat hebben die kleine en grote handelingen allemaal geleid? Waar heb ik wel of geen tijd voor vrij gemaakt? Wat knaagt nog onderhuids, waar heb ik spijt van? Wat heb ik nagelaten te doen en voel ik me nu nog schuldig over?

2

Ook dat is opruimen, allemaal mijmeringen die tijdens het ont-spullen door het hoofd gaan.
Gedachtes en gevoelens gaan hand in hand en kunnen tenslotte worden losgelaten.
Zo ontstaat er ruimte om me beter te ontspannen. Ik geef het allemaal een plaats en laat los.

'De boog kan niet altijd gespannen staan', betekent voor mij, weer rust krijgen in mijn hoofd, maar ook veel dieper nog tot rust en ontspanning komen. Dan ontstaat er ook ruimte voor nieuwe ervaringen en nieuwe gedachten.

Schatgraven brengt mooie zaken over mezelf boven en tegelijk kom ik ook de shit tegen, de blubber, de mindere kantjes aan mezelf. En dat mag, ook dat zijn mijn leermomenten geweest.
Tijdens het schatgraven kom ik vooral mezelf tegen en het droomdagboek helpt me om ruimte te maken, doordat ik daarin gebeurtenissen een plaats geef.

Soms ontdek ik bij het inkleven en aankleden van een pagina, de vergeten momenten, gevoelens of een plots inzicht in het verleden. Hoe ik reageerde en hoe ik nu zou reageren. Het zijn waardevolle momenten van inzicht in mezelf.

Ik ontdek mijn ware zelf ook door vergeten dromen die opnieuw komen bovendrijven.

Schatgraven 2

Ik ervaar weer de drijvende kracht achter mijn doen en laten in het verleden, wat me steeds heeft gedreven op de weg die ik ben gegaan.

Mijn vergeten dromen nemen weer hun rechtmatige plaats in en ik zie opnieuw mijn unieke pad naar zelfverwezenlijking.

Het pure zuivere wezen dat ik ben onder al die beschadigde lagen, laat zich in volle glorie zien.

Het is zo een heerlijke en eerlijke manier om steeds opnieuw te connecteren met mijn diepste innerlijke ZIJN.

Vergeten dromen