Van overleven, naar voluit leven.

26.09.2022

Een crisis als een kans zien, om het diep verscholen verlangen van de ziel te aanschouwen.

We leven in een doorgang naar een nieuwe vorm van samenleven. In een dergelijke veranderingsfase is sprake van versnelde innerlijke groei en bewustwording. Het is aan de orde om van overleven naar voluit leven te gaan, van angst naar liefde, van innerlijke slavernij naar innerlijke vrijheid.

Veel mensen voelen zich een soort slaaf, niet gezien, niet gewaardeerd en gedwongen om half werk te leveren, omdat er geen tijd of geld is om het goed te doen.
De frustratie die dit oproept is een belangrijke oorzaak van stagnatie van de levensenergie en dit geeft veel klachten op fysiek en emotioneel vlak.

1

Als mensen zich tot in de diepte van de ziel gehoord en gezien voelen, ontspannen ze.
De grotere context wordt helder. Er opent zich een ander perspectief, ze raken gemotiveerd, krijgen het gevoel dat ze niet zo machteloos zijn en dat ze ook zelf iets kunnen doen.
Het kan een neerwaartse spiraal helpen ombuigen naar een opwaartse spiraal.

Conny Coppen

Ik deel hier graag mijn aantekeningen van Conny Coppen, uit haar boek De Tao van gezondheid.

Het is van belang om meer harmonie en balans terug te vinden in het leven en voorwaarden te scheppen om te kunnen leven volgens onze innerlijke natuur.
In de natuur hangt alles met alles samen en leeft niets voor zichzelf alleen.

Zen en leven volgens de eigen innerlijke natuur.

Je eigen natuur, het eigen authentieke wezen vinden, los van de toegebrachte of aangetrokken pijn.

Los komen van de fysieke krampplek die als een magneet eenzelfde soort levenservaring aantrekt, en waar niet gevoeld mag worden, dit krachtveld wordt, als je niet innerlijk heelt, steeds maar groter.

Taoïsme -een 5000 jaar oude levensfilosofie die de basis vormt van onder andere de acupunctuur,
chi kung en tai chi- kan helpen bij dit loslaten.
Taoïsten zijn meesters in het ontspannen en rustig de verkramping los te laten, zodat het leven buiten ons eenvoudiger, natuurlijker en vanzelfsprekender wordt. Dan trekken we ook minder moeilijke ervaringen aan.

Groeien naar meer inzicht en evenwicht.

Wij zijn niet los van de natuur. De natuur is niet alleen wat we om ons heen zien: de bomen, de dieren en de planten, zij is ook IN ons. Ons lichaam gehoorzaamt aan dezelfde wetten als alle leven.

Spirituele dimensie geeft richting en zin.

Conny Coppen zegt ook 'dat er een weten bestaat dat voorbijgaat aan wat wij rationeel kunnen kennen. Een weten waartoe je toegang hebt wanneer je in een open verbinding staat met het leven. Die samenhang vind je niet in woorden of theorieën of de wetenschap.
Die gaat voorbij aan wat je kunt benoemen of bewijzen'.

En als je delen in jezelf -die in pijn zijn- ver-wenst en afwijst, wil dit zeggen dat je het niet goed acht zoals het is en in afwijzing is geen liefde, geen verbinding, geen energiedoor-stroming en dus kan iets waar je tegen vecht nooit helen.

Emotioneel helen

Het zal dus noodgedwongen terugvechten, verstarren, of onderhuids blijven wringen.

Helen, betekent omarmen en met andere ogen kijken naar de pijn.

Veel mensen gaan een lange weg van zelfontplooiing en zien daarbij het lichaam over het hoofd. Dit kan tot ziekte leiden door tegenwerking vanuit het lichaam. Lichaam en geest lopen niet synchroon.

Een proces van bewustwording.

Tao, is de kracht die het hele universum bestuurt. De bron, de weg, het goddelijke,... Tao is universeel. Het is de weg van harmonie en evenwicht, de weg van de natuur.

Het tijd is om van overleven naar voluit leven te gaan. Gaat er iets knagen dan dwingt je lichaam om te gaan zoeken. Het contrast tussen wie je eigenlijk wil zijn en wat er van je geworden is dringt zich op. En dit contrast brengt je in beweging. Het leven wil dat we groeien, ons bewust worden en ons ontwikkelen.

Contrast zet iets in beweging, dat is een natuurwet.

Er is slechts één helende kracht en dat is liefde, onvoorwaardelijke, niet veroordelende liefde, die soms ook helder, scherp en onverbiddelijk kan zijn. Niet per definitie lief of aardig, maar wel authentiek en trouw aan zichzelf, liefde lijmt de hoogtes en laagtes in jezelf.

Vanaf volgende week ga ik weer verder met mijn wekelijkse video's bij lief lijf en ga ik dieper in op deze liefde.

Waarom je Conny Coppen zou gaan lezen?
Ze heeft het over de holistische benadering van ziektes, geeft een duidelijk beeld a.d.h.v. de vijf elementen. Ze heeft de Tao bestudeerd en gaat in dit werkboek dieper in op de gezond-heid van onze organen. Er staan oefeningen in, het is een bron van kennis en onmogelijk hier samen te vatten, maar wel een aanrader voor wie open staat voor complementaire zorg.

De Tao van Gezondheid 2

7 oktober deel ik een belangrijke stap, richting voluit durven leven.
Dan geef ik tips en uitleg over waarom en hoe je in verbinding kan komen met je hartintelligentie.

Ga hier alvast even kijken. Je kan daar nu al beluisteren waarom ik mijn eerste stappen ben gaan zetten en op een andere manier naar het leven en mezelf ben gaan kijken.
De eerste stap in het ontwakingsproces begint altijd vanuit je hart.
Hoe? Dat leg ik dus uit in een volgende video.
Vrijdag 7 oktober deel ik opnieuw deze link en kan je de video bekijken.

Alvast graag tot dan.
Lieve groet,
Kristine

Hartintelligentie