We laten een evolutiestadium achter ons...

06.06.2019

De strijd om uiterlijke MACHT vormt de kern van alle geweld.

Evolutie 1

We laten een evolutiestadium achter ons en gaan een nieuw en wijder begrip van evolutie ervaren.

Van een vijf zintuiglijk begrip van de werkelijkheid (daar zijn we alleen en fysiek aanwezig), gaan we nu over naar een multi-zintuiglijk waarneming (waar we nooit alleen zijn) en ervaren een Universum vol leven, bewust, intelligent en barmhartig).

We gaan beseffen dat als eerbied ontbreekt, het resultaat, wreedheid, geweld en eenzaamheid is.
De noodzaak voor fysieke overheersing levert een soort concurrentie op die alle aspecten van ons leven beïnvloedt. Harmonie ontbreekt, daar waar macht de inzet is, het gaat hier over uiterlijke macht.
We ervaren macht als iets buiten onszelf en de strijd om uiterlijke macht vormt de kern van alle geweld.

We gaan inzien dat beslissingen die je neemt en de handelingen die je op aarde verricht de middelen zijn waardoor je al dan niet evolueert.

Emoties van angst en gewelddadigheid zullen alleen door de persoonlijkheid kunnen worden ervaren, wij gaan steeds meer evolueren naar het nemen van bewuste keuzes die aansluiting vinden bij onze ziel.

Door eerbied bereik je een niveau waarop het levensproces beschermd en geëerd wordt. Zonder eerbied, geen oog voor het sacrale proces van evolutie, geen aanvaarding of eerbied voor een perceptie van de ziel.
Het Leven met eerbied benaderen betekent dat je handelt en denkt als een spiritueel mens.

Eerbied schept de voorwaarden voor een rechtvaardigheid die geen kritiek in zich herbergt en geen superioriteit kent.

Ervaringen van de ziel brengt ons bij liefde, mededogen, wijsheid en het besef van onsterfelijkheid.
Je ziel is een positieve, doelgerichte kracht in de kern van je wezen.
Je wordt erdoor bewogen en gaat begrijpen, je gaat liefhebben zonder beperking en accepteren zonder oordeel.

De ziel

Erken dus in de eerste plaats dat je een ziel hebt, wil je deze ook leren kennen.
Ga
dan na wat je ziel voor je kan gaan betekenen.

Laat je ziel door je heen schijnen om haar oneindige en onpeilbare eerbied en liefde voor het leven door jou heen in de fysieke wereld te brengen. Kies voor de liefhebbende leiding die voortdurend je groei helpt en steunt.
Alleen door emoties kan je het krachtveld van je eigen ziel vinden.

Emoties moet je zien helder te houden, het geeft meteen een lichter gevoel en maakt de weg naar intuïtie vrij.

Doe aan emotionele ontgifting.

Wordt vervolgd...